Stöd gÀrna Norrlands-förbundets verksamhet med en penninggÄva. Alla bidrag
Àr till hjÀlp i vÄrt arbete för Norrland. Klicka pÄ knappen och följ instruktionerna.

 

  

Följ oss pÄ Facebook

 

 Följ oss pÄ Twitter

img1img3img2

Om Norrlandsförbundet

Norrlandsförbundet Àr en politiskt obunden intresseorganisation. Sedan det grundades 1952 har förbundet engagerat drivit frÄgor som rör Norrlands utveckling exempelvis inom nÀringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillvÀxt och arbetsmarknad. Vi samverkar med andra aktörer för att skapa goda relationer med de mÀnniskor som pÄverkar eller berörs av de fem norrlandslÀnens framtida utveckling.

VĂ„r verksamhet prĂ€glas av positiva insatser som ger lĂ„ngsiktig nytta och tydliga resultat. Vi utgör en samlad kraft för norrlĂ€ndska angelĂ€genheter inom alla omrĂ„den – exempelvis nĂ€ringsliv, turism, energi, infrastruktur, utbildning och kultur.

Norrlandsförbundet Àr en ideell förening vars verksamhet finansieras av medlemsavgifter. Som medlemmar i förbundet mÀrks förutom privatpersoner och företag Àven organisationer, kommuner och landsting. Man behöver varken bo eller verka i Norrland för att vara med i Norrlandsförbundet. Vi har mÄnga utflyttade medlemmar som Àr intresserade av att bidra till att Norrlands vÀrde och möjligheter framhÄlls och belyses .

Norrlandsförbundets mĂ„lsĂ€ttning Ă€r att sĂ„ mĂ„nga delar som möjligt av Norrland ska finnas representerade bland vĂ„ra förtroendevalda. DĂ€rför Ă€r förbundets styrelse uppbyggd sĂ„ att vi utöver ordförande och vice ordförande vĂ€ljer en ledamot och en personlig suppleant frĂ„n varje norrlandslĂ€n. Varje lĂ€n representeras ocksĂ„ av en lokal fullmĂ€ktigegrupp bestĂ„ende av fem personer. Vi har dĂ€rutöver fem engagerade norrlĂ€nningar "i exil" i Stockholm som utgör gruppen "Övriga Sverige", och vi arbetar för att skapa fler sĂ„dana kretsar utanför Norrlands geografiska grĂ€ns. Alla dessa arbetar ideellt, inga arvoden utgĂ„r.

Hedersbelöningar

Varje Är delar vi ut hedersbelöningar för att premiera personer eller verksamheter som gjort förtjÀnstfulla insatser för Norrlands utveckling eller vÀsentligt bidragit till att norrlÀndska förhÄllanden blivit uppmÀrksammade, och dÀrigenom sÀrskilt bidragit till att utveckla och berika Norrland och Norrlands avtryck pÄ omvÀrlden.

* Norrlandsbjörnen delas ut för sÀrskilda insatser inom samhÀlls- och nÀringsliv och har delats ut sedan 1953.
* Olof Högberg-plaketten delas ut för framstÄende kulturell gÀrning och har delats ut sedan 1955.

Förbundet utser vÀrdiga mottagare till inalles 10 belöningar varje Är, en björn och en plakett i varje lÀn. Vi vill lyfta fram dessa som framtrÀdande ambassadörer för de fem norrlÀndska lÀnen.

Magasinsutgivning
Norrlandsförbundet ger ocksÄ ut det Ärliga temamagasinet Norrland, dÀr vi belyser den mÀngd verksamheter
som frodas i Norrland inom det för Äret aktuella temat. Tidigare har vi skrivit om vindkraft, matkultur, och kultur, och Ärets utgÄva handlar om det produktiva Norrland dÀr man gÀrna bor - inte minst för livskvalitetens skull. Tidigare magasin och vÄrt medlemsblad Norrsken hittar du under "Publikationer och media" till vÀnster.